ព័ត៌មានដែល​បានចុះផ្សាយ​អំពី​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ ១២០ ម៉ោង ដើម្បីក្លាយ​ជាអ្នកសារ​ព័ត៌មានអាជីព

ក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ១២០ ម៉ោង ដើម្បីក្លាយ​ជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព​ នៅដើមខែសីហានេះ ដោយបានចាប់ផ្តើម​ទទួលពាក្យ​ចុះ​ឈ្មោះ​​ចូលរៀន រហូតដល់ថ្ងៃទី អោយ​បានមុនថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

សេចក្តីប្រកាសពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះក៏មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមស្ថាប័នមួយចំនួនផងដែរ ហើយមិត្តអ្នកអានអាចមើលព័ត៌មាន​នៃវគ្គនេះ​តាមរយៈ​តំណខាងក្រោម៖