ព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយពិធីចុះហត្ថលេខា ប្រកាសរួមស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រី

ពិធី​ចុះហេត្ថលេខា​ផ្តល់សុពលភាព​លើប្រកាសរួមស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ​សម្រាប់​ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងប្រកាសឲ្យប្រប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រោមអធិបតី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកិច្ចការនារី លោកជំទាវ វេជ្ជ. អុឹង កន្ថាផាវី កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ដែកមានអ្នកចរួមប្រមាណជិត២០០នាក់។ កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្លិបអ្នកការសែត ដែលទទួលបានការគាំទ្រពី DFAT តាមរយៈអង្គការមូលនិធិអាស៊ី៕

 

 

 

 

 

 

 

ពិធីចុះហត្ថលេខា ប្រកាសរួមស្តីពីក្រមប្រតិ​បត្តិ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សម្រាប់​ការរាយការណ៍​ព័ត៌មាន​អំពើ​ហិង្សា​លើស្ត្រី​នេះ ត្រូវ​បានចុះផ្សាយព័ត៌មាន​ដោយកា​សែត​ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន ដែលមិត្តអ្នកអានអាចចូលទៅកាន់នតំណគេហទំព័រ​ខាងក្រោម៖